Jan Picek

Jan Picek

Hlavní rozhodčí:

Licence: R3

E-mail: honza.picek@volny.cz

Nejpečlivější mapař v Galaxii, hlavní kartograf a pracant